11 september 2009

Mönsterås Kommuns frågepanel stängd igen

Frågepanelen stängd tillsvidare
Mönsterås Kommuns frågepanel hade stängt hela sommaren med hänvisning till att politikerna hade semester. Men så tog semestern slut och ingen frågepanel öppnades. Den som nu försöker ta sig fram till panelen får veta att den är stängd tillsvidare eftersom man skall byta hemsida. Jaha, hur länge tar det då? (Gå till Kommunens hemsida, och se vidare i vänsterspalten)

Personalchefen lät stänga frågepanelen
Sanningen är att kommunen har strulat med frågepanelen hela tiden. När den öppnades första gången så stängde så småningom personalchefen på eget bevåg frågepanelen, då hon ansåg att frågeställarna hade hängt ut kommunalanställda i sina frågor. Jag läste allt noga, och kom fram till att det inte var så. Däremot ställdes kritiska frågor om hur kommunanställda behandlas på specifika arbetsplatser. Sådana kritiska frågor kunde personalchefen uppenbarligen inte acceptera, eftersom det indirekt var en kritik mot henne själv. Detta måste ha varit runt 2006-2007.

Frågepanelen låg nere för att sedan öppnas igen
Sedan låg frågepanelen nere under väldigt lång tid. Det var först sedan undertecknad och media uppmärksammade detta som man till slut öppnade den igen våren 2008. Under det år som följde var det många medborgare som ställde frågor. Svarsviljan hos politikerna varierade. Vissa svarade alltid, andra nästan aldrig.

Förmodligen är det många som inte vill ha någon frågepanel, och det senaste strulet med det man kallar byte av hemsida är bara en av många underligheter.

2 kommentarer:

Bert sa...

Det finns en hänvisning till en e-mail adress i meddelandet om att frågepanelen är tillfälligt stängd.

kommun@monsteras.se

Jonny sa...

Jo, då. Man kan alltid mejla till kommunen och kanske få svar. Men frågepanelen var offentlig. Där kunde alla se frågorna och se politikernas/tjänstemännens svar. De flesta frågor var av allmänt intresse.