11 september 2009

Skolchefen tjänar mer än kommunalrådet i Mönsterås

Kommunalrådet tjänar "bara" drygt 40 000 kr
Mönsterås kommunalråd Roland Åkesson tjänar "bara" modesta 42 400 kr, läste jag nyligen i en artikel från februari 2008. Berättelsen om kommunalrådets "låga" lön utgör en del av den bild som media har skapat under de snart 25 år som Åkesson har varit kommunalråd – blygsam, modest, en man av folket som inte tar ut för mycket. Och den bilden kanske stämmer. Roland verkar vara en trevlig karl. Men låt oss granska det där med lönen lite närmare.

En jämförelse med andra kommuner
Drygt 42 000 kr i månaden som kommunalråd är enligt min mening inte särskilt mycket, rentav lite i jämförelse med vad man tjänar inom näringslivet. Så det är inte summan i sig jag reagerar på. Däremot måste man ställa lönen i relation till vad andra kommunalråd tjänar. Det gjorde aldrig artikelförfattaren. Men gör man det så framstår inte hans lön som någon modest låg uppoffring. Tvärtom.

Kommunalrådets lön på övre halvan
Enligt en undersökning i Kommunalarbetaren som kom för några år sedan så tjänade Mönsterås kommunalråd 41 097 kr, vilket gav Mönsterås kommunalråd plats 118 i löneligan av totalt 290 kommuner. Mönsterås hamnade alltså på den övre halvan när det gäller kommunalrådens löner i Sverige. Noterbart är att Mönsterås bara ligger på plats 172 när det gäller befolkningsmängd.

Bland de mer välavlönade i Kalmar län
Av Kalmar läns 12 kommuner så hamnade Mönsterås på 4:e plats. Bara de betydligt större kommunerna Västervik, Kalmar och Oskarshamn hade bättre avlönade kommunalråd. Efter oss hade vi exempelvis den betydligt större kommunen Nybro. Men siffrorna har några år på nacken och man får idag lägga på några tusenlappar på de siffror som angavs. I vissa kommuner, såsom exempelvis Mörbylånga och Torsås, där kommunalråden tjänade jämförelsevis lite, har man höjt lönerna med mellan 4000 och 8000 kr i månaden på bara ett par tre år. Men på ett ungefär bör förhållandena vara desamma som då.

Kommuncheferna tjänar mer än kommunalråden
Ibland har man jämfört kommunalrådens löner med kommunchefernas (alltså högste kommunala tjänsteman) och funnit att kommuncheferna i regel tjänar betydligt mer än kommunalråden – de har ofta en lön motsvarandes 130-160% av kommunalrådets. (se exempelvis här) Stockholms kommunchef tjänar exempelvis mer än statsministern, och i Kalmar län tjänar alla kommunchefer mer än kommunalråden. Det brukar motiveras med att kommunchefen har större ansvar (ex pesonalansvar) och större befogenheter i den operativa skötseln av kommunen. Det kan nog ligga lite i det.

Mönsterås - en av få kommuner som saknar kommunchef
Mönsterås är en av ytterst få (en handfull) kommuner som inte har någon kommunchef, och som därför aldrig finns med i listorna över kommunchefernas löner. Noterbart är dock att kommunsekreteraren numera betecknar sig "chef för kommunstyrelsens kansli", vilket alltså ändå inte är detsamma som kommunchef. Enligt ovan nämnde kanslichef så är alla förvaltningschefer direkt underställda sina nämnder. Och på kommunledningskontoret finns ekonomichef, peronalchef och kanslichef.

Skolchefen tjänar mest
Högst betalde tjänsteman i Mönsterås är skolchefen med 48 360 kr/mån inklusive övertid. Det torde vara ungefär i paritet med kommunalrådets lön, kanske något högre eftersom kommunalrådet tjänade drygt 42 000 kr för ett och ett halvt år sedan.

Varför ingen kommunchef?
Varför har då Mönsterås Kommun ingen kommunchef? Jag har tre tänkbara förklaringar.

1. Erfarenheterna från 1950- och 1960-talen då den driftige kommunalkamreren Victor Lund styrde och ställde som ett kommunråd kanske avskräckte, trots Lunds förtjänster. Visserligen var han inte kommunchef, men risken för att få en liknande personlighet som kommunalchef vill man inte ta.

2. Riskerna för konflikter minskar när det starka kommunalrådet Roland Åkesson slipper tampas med en akademiskt högutbildad kommunchef.

3. Det finns vissa demokratiska fördelar med att förvaltningscheferna står direkt under nämnderna, liksom med att den centrala tjänstemannamakten är fördelad på tre (personal, ekonomi och kansli). Å andra sidan skulle det nog vara bra med en kommunchef som har lite koll på förvaltningscheferna så att de inte blir småpåvar.

Så snart jag får hem min ordinarie dator så lovar jag att ta fram helt färsk lönestatistik.

2 kommentarer:

Bert sa...

Kommunalrådslönen räcker gott och väl åt Herr Åkesson, han har säkert förhandlat till sig en fet pension istället.
Kan du kolla upp hur mycket Mönsterås Kommun betalar in till R Åkessons pensionskonto.

Jonny sa...

Det borde väl inte vara några problem. Jag kan kontakta kanslichefen eller lönekontoret.