26 januari 2010

Mönsterås och sjöfarten I - lästips


Galeasen Ydun som Stranda härads Hembygdsförening fick 1963 av arkitekt L.E. Magnusson. Båten stod många år vid fiskemuseet på Nynäs, men jag tror den ruttnade sönder för en tio-tjugo år sedan. Ydun var ett segelfartyg som gick i handelstrafik på Östersjökusten vid 1900-talets början. Hon var den sista av de segelfartyg som tidigare hört hemma i Mönsterås. Ydun byggdes i Barth 1897 och var 19 meter lång och 5,5 meter i bredd.

Båten vid Nynäs
När jag var barn brukade min mor alltid cykla med mig till karusellekplatsen vid Nynäs under vår och sommar. Utmed vägen till Nynäs låg ett gammalt fartyg, Ydun, som alltid fascinerade mig. Ibland stannade vi till där och jag fick fantisera om exotiska färder till fjärran land. Mer båtmänniska än så blev jag aldrig. Trots Mönsterås närhet till havet förblev jag en landkrabba som inte kan skilja på styrbord och babord. Därför har sjöfarten också varit ett försummat tema på bloggen.

Sjöfartens historia
Med anledning därav kommer jag framöver att försöka presentera olika aspekter av sjöfartens historia i vår bygd, även om jag tillstår att jag inte behärskar ämnet.

I en kustbygd som Mönsterås har förstås sjöfarten spelat en stor roll - i äldre tider för handel och fiske (och ibland sjöröveri) och i modern tid för fritid och resor. Mönsterås med omnejd har också varit en bygd där man byggt många slags båtar genom historien.

Lästips
Jag börjar med att lista böcker och artiklar som kan vara intressanta för Mönsteråsbygdens vidkommande, för att framöver skriva mer konkreta artiklar.

I tidskriften Stranda
Ivar Modeér, Det gamla fisket i Mönsteråsviken, 1928.

Ivar Modeér, Ett småländskt fiskelag och dess organisation, 1931.

Ivar Modeér, Sjöbodar och sjöbodsgårdar i Stranda härad, 1934-35. Del II, 1936.

Ivar Modeér, Gamla båtleder i Mönsterås socken, 1937.

Manne Hofrén, Timmernabben. Några anteckningar om sjöfolk och skeppsbygge i Ålem, 1939.

Olof Hasslöf, Båtar och båtbyggeri vid Kalmarsund, 1953-54.

Carl Ekman, Drakenäs skeppsgård, I, 1955-56. Del II, 1959.

Anton Sjöberg, Galeasen Ydun, 1962-64.

Anton Sjöberg, Lotsplatsen vid Timmernabben, 1965-68.

Anton Sjöberg, Den gamla fyren Dämman, 1976-77.

Ingemar Lönnbom, Ortnamn och fiske i Strandaskärgården, 1976-77.

Anton Sjöberg, Holmar, grund och notvarpsnamn i Mönsteråsviken, 1980-82.

Carl-Olof Cederlund, Marinarkeologin i Stranda – om spåren efter en mångsidig maritim kultur, 1985-86.

Anton Sjöberg, Hamnanläggning och sjöfart i Mönsterås, 1989-90.

Anton Sjöberg, Kuggås udde, 1991-92.

Thure Räfsgård, Båtsmän i Mönsterås, 1993-94.

Bernt Åhlund, Skeppsbyggen i 1700-talets Mönsterås, 2001-2002.

Göran Magnusson, MSK – Mönsterås Segelklubb, 2003-2004.

Carl Bertil Oknemark – Att segla efter regn – Episoder på tankfartyg under 1980-talet, 2005-2006.


En bok om Mönsterås, 1966
sid 397-401. 415-420.


Övrigt

Rudolf Thunander, Skytten och Draken – sjörövare på Östersjön, 1994.

Kung Valdemars segelled

Anton Sjöberg, Briggen Svea av Timmernabben, 1972.

Anton Sjöberg, Några segelfartyg från Timmernabben, 1974.

Anton Sjöberg, Samtal med gammalt sjöfolk från Timmernabben och Mönsterås samt historiska skildringar och utdrag ur gamla räkenskapsböcker. Del 1 o 2, 1991.

Anton Sjöberg, Skonerten Ida av Timmernabben.

Anton Sjöberg, Skonertskeppet Tärnan av Timmernabben, 1973.


Mönsterås Hembygdsgård
Utställning.

Inga kommentarer: