28 januari 2010

Mönsterås och sjöfarten II - hamnbilder (tillägg med Mönsterås äldsta foto)


Kanske äldsta fotot från Mönsterås från omkring 1870. Observera att hamnen inte var anlagd.

I min serie om sjöfarten i Mönsterås visar jag idag några bilder från hamnen. Bilderna är närmast att betrakta som komplement till artikeln "När hav blev hamn i Mönsterås" från den 19 augusti. Med tacksamhet till dem som en gång tog bilderna. Det som särskilt slår mig är hur viktig trävaruhandeln verkar ha varit. Innan vi börjar kan vi bara påminna oss hur landlinjen gick 1748 och i allt väsentligt fram till andra halvan av 1800-talet. Alla bilder blir större om man klickar på dem.


Karta från 1748. Dagens landlinje markerad med rödpenna.


Teckning från 1863. Till vänster Kuggås. Båtarna ligger ungefär där gamla sågområdet och dagens hyreshus ligger i hamnområdet.


1870-talet. Man har kommit en bit med att skapa hamnen.


1880-tal. Kopparslagarviken kvar.


Ungefär från samma position som ovan. Man ser mudderbryggorna och arbetet med att göra land av hav.


Båt anländer på 1890-talet.


1890-talet.


1890-talet.


Foto från Kuggås, 1890-tal. Notera Vita Kråkerum i bakgrunden.


Apoteksgatan mot hamnen. Man verkar inte ha kommit så långt med anläggningen än. Okänt år.


1890-tal, vinter.


1900-talets början.


Foto från Kuggås. Okänt år.


Okänt år.


1903.


1920-tal.


1921.


1924.


1924 eller 1925.


1929.
1980-tal. I hamnen syns båten GA Skytte.

2 kommentarer:

Bert sa...

Härliga bilder Jonny!

Jonny sa...

Tack! Det blir en hel del sjöfartshistoria från vår bygd framöver.