27 februari 2010

Arbetsförmedlingen - godtycklighet och jäv

Låga krav skapar oklarheter
Genom åren har jag sökt ett antal tjänster som arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen har bara haft 3-årig gymnasieutbildning som grundkrav. I framtiden ska man kräva mer, men de låga kraven har hittills öppnat upp för många oklarheter och godtycklighet vid anställningsförfaranden. Det är inte så länge sedan som en man fick rätt mot arbetsförmedlingen i Kalmar eftersom han hade bättre meriter än den som anställdes i första skedet.

Inte ens intervju
Trots att jag har samhällsvetenskaplig utbildning och flera hundra poäng från universitet, där både kulturvetenskap och historia borde vara ganska tunga ämnen att ha i bagaget som arbetsförmedlare i ett mångkulturellt samhälle, så har jag aldrig ens fått komma på intervju. Jag har ju också haft några ”sociala” arbeten som lärare och bibliotekarie där jag mött och hjälpt människor.

Tjänsterna tillsatta med andra sökanden
Nyligen sökte jag några arbetsförmedlartjänster i Oskarshamn och efter några veckor kom beskedet att tjänsterna tillsatts med andra sökanden. Den här gången bestämde jag mig för att kontrollera vilka utbildningar och erfarenheter de nyanställda hade. För ett par dagar sedan kom alla papper och jag blev minst sagt förvånad när det gäller två av de tre nyanställda.

Den förste hade goda kvalifikationer
En av de tre som fått jobb hade mycket goda kvalifikationer i form av socionomutbildning, utbildning som rehabiliteringsutvecklare mm, samt gedigen erfarenhet som handläggare och enhetschef. Helt i sin ordning att hon blev anställd.

Den andre hade läst media och var industriarbetare
Men så har vi den andre nyanställde – en grabb i 25-årsåldern som har läst lite media- och informationsvetenskap på högskolan, och som i princip bara har jobbat på industrier, låt vara även som guide. Hipp happ blev han arbetsförmedlare. Hur gick det till?

Den tredje hade lärarexamen och kände en i rekryteringsgruppen
Den tredje nyanställde är en kvinna med lärarexamen i SO-ämnen. Hon har också arbetat några år som lärare. Hon kände också en i rekryteringsgruppen. Hur tänkte man här?

Frågor infinner sig
Jag har ingen anledning att ifrågasätta de nyanställdas förmågor. Men varför fick just de två sistnämnda sina jobb bland alla andra sökanden, varav flera säkert hade högre utbildningar och andra minst lika lämpliga erfarenheter?

Rekryteringsgruppen
I rekryteringsgruppen ingick arbetsförmedlingens områdeschef, en sektionschef och två fackliga företrädare. Eftersom jag har varit på en del intervjuer i andra sammanhang så är min erfarenhet att de fackliga representanterna mest sitter tysta och bara lägger sig i vid uppenbara juridiska fel från arbetsgivarens sida. Givetvis är det områdeschefens och sektionschefens viljor som väger tyngst.

Jävsituation
Och när det gäller myndigheter anser jag att det inte bör föreligga jävsituationer. Men i det sistnämnda fallet ovan tillhör den fd områdeschefen och den nyanställde samma förening och känner varandra sedan flera år. Jag finner det ytterst olämpligt att han ingick i rekryteringsgruppen, även om han såsom jag känner honom aldrig skulle fuska. Jag är ändå mycket besviken på tillvägagångssättet. Eftersom jag själv är bekant med den fd områdeschefen så skulle jag i händelse av intervju självklart ha krävt att han inte hade ingått i rekryteringsgruppen.

Hon kanske hade fått jobbet ändå. Vad vet jag. Just därför borde den fd områdeschefen ha kallat in en annan kollega i sitt ställe. Att undvika delikatessjäv handlar inte bara om att undvika fusk, utan också om att undvika misstanke om fusk, snack etc. Mitt förtroende för Arbetsförmedlingen som myndighet har rasat i bottenläge.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Och hur tänkte du, med dina fina högskolepoäng i bla historia att du skulle kunna hjälpa arbetslösa industriarbetare att hitta nya arbeten? Har du de rätta kontakterna med ortens arbetsgivare, eller med de som utbildar folk tex lernia?
Personerna som fick anställningarna kanske hade andra kvalifikationer än just universitetspoäng?
Mvh Claes

Jonny sa...

Tack för din kommentar. Man ska inte behöva ha kontakter med ortens arbetsgivare innan man blir arbetsförmedlare. Jag är övertygad om att de perspektiv på samhället som kulturutbildning + historia ger skulle vara en tillgång när man ska hjälpa arbetslösa. Men nu handlade det inte så mycket om mig egentligen. Jag avser inte att överklaga. Jag gjorde mig själv till ett exempel för att belysa arbetsförmedlingens problem vid rekrytering. Artikeln huvudpoäng är att det har varit en jävsituation vid en av anställningarna.

Jonny sa...

Tilläggas kan att den mest försummade gruppen arbetslösa är just akademiker. Arbetsförmedlingen säger det själv. Där hade jag kunnat göra skillnad. Däremot har man redan idag bra kompetens för att hjälpa arbetslösa med industriinriktning.

Anonym sa...

När det gällde dessa tjänster, var det fråga om kvalificerat folk som anställdes.I november anställdes två personer vid AMO Oskarshamn, som endast har gymnasieutbildning varav det är tveksamt om en av dessa ens har treårig gymnasiekompetens, vilket var det tidigare kravet för att anställas. Arbetsförmedlingen skall rätta sig efter följande:

Lag, förordning och förarbeten gör gällande

Statlig anställning skall fattas på sakliga grunder. Dessa är förtjänst och skicklighet varvid skicklighet skall sättas främst. Detta gäller såväl internrekrytering som externrekrytering. Detta innebär att det är fel av Af då de låter Jobbcoacher som i bästa fall har motsvarande treårig gymnasiekompetens, få förtur gentemot dem som inte arbetar inom Af och därför måste ha en treårig högskoleexamen för att kunna anställas. Förtjänst innebär relevant praktisk erfarenhet. Skicklighet avses som visad lämplighet för befattningen genom teoretisk och praktisk utbildning. All för tjänsten, relevant utbildning beaktas. Irrelevant, för tjänsten utbildning beaktas icke. Det är det sökandes skyldighet att styrka relevans och innehåll. Utbildningsbetyg har som regel ingen relevans. Även personliga egenskaper så som prestationsförmåga, yrkesskicklighet, samarbetsförmåga, självständighet mm räknas in vid bedömning av skicklighet. Särskilt skall uppmärksammas egenskaperna: Kreativitet, mognad, analysförmåga, ordningssinne och självständighet. I urvalskriteriet ”skicklighet” skall endast beaktas meriter av betydelse för tjänsten ifråga.

För att kunna bedöma personliga egenskaper är det relevant att väga in det intryck som sökande har gjort vid anställningsintervjun. Det är viktigt att arbetsgivaren inhämtar referenser på ett symetriskt sätt (AD 2004. nr 44). Du kan alltså vinna viss framgång om du överklagar och menar att du inte kallades till intervju. Alla sökanden med relevant utbildningsbakgrund skall kallas, det är innebörden av grundlagen, Regeringsformen kap 1 § 9.
Arbetsförmedlingen blev en myndighet 2008, fram tills dess kunde de anställa folk hur de ville. Idag är det fråga om en statlig myndighet och då måste lagen om offentlig anställning och anställningsförordningen följas. I de fall detta kränks medvetet, kan det vara fråga om tjänstefel.

Men inte ska det krävas en fil kand för att förmedla jobb!....-Jo, arbetet inom Af innebär något annat än innan 2008. Idag måste arbetet genomföras objektivt, enhetligt och med beaktande av åtskilliga lagar som hela tiden definieras om. Det krävs ett vetenskapligt förhållningssätt och skolning för att arbeta rättssäkert med de uppgifter som förekommer inom Af. Det är oroande när Af själva...dess chefer och andra företrädare inte har förmåga att rekrytera enligt lag och förordning.

/ Kenneth

Kent L sa...

Det är några, närmare bestämt fem stycken, som har erfarenhet av att det är svårt att få arbete på Af. Eftersom vissa människor vill veta om tillsättningen verkligen hade gått rätt till så överklagade dessa fem personer Af:s tjänstetillsättning Och alla fem vann i Överklagandenämnden under 2009. Så rent "objektivt" begår Af medvetet eller omedvetet misstag när det tillsätter jobbcoacher och förmedlare. Men eftersom tjänsterna var tidsbegränsade under 2009 och eftersom Af inte uppskattar att personer överklagar (Af fick betala skadestånd i minst ett fall) så fick ingen av dessa fem vara kvar inom Af under 2010 (http://alturl.com/dczp).

Kent L sa...

Se mer på http://alturl.com/dczp

Jonny sa...

Tack Kenneth! Jo, de var säkert kvalificerade. Men min huvudpoäng handlade om den uppenbara jävsituationen.

Jonny sa...

Tack Kent! Intressant.

Anonym sa...

Jäv ja....-Just det! Är det fråga om s.k "delikatessJäv"? Det det borde utredas. Arbetsförmedlingen skulle aldrig kunna tänka sig att utreda något sådant. Statens överklagandenämnd utreder frågan och jag ger dem gärna uppdraget genom att överklaga. Allt jag behöver är mer info om koppling mellan namn. Namnen på dem som anställdes och vilka som arbetar inom Af har jag redan. / Kenneth