3 mars 2010

Jo, jag ställer upp i kommunalvalet!

Barometerns lista
En uppmärksam läsare av dagens Barometern noterade att Mönsterås Demokratiska Trygghetsparti inte fanns med i tidningens lista över partier från Kalmar län som tänker delta i höstens val. Barometern påstår helt felaktigt att det endast är de 43 partier som tidningen räknar upp som finns att välja på i Kalmar län. Barometern säger "43 olika partier ställer upp i höstens val i Kalmar län."

Man behöver inte registrera partiet för att få valsedlar eller delta i val
Barometern verkar tyvärr inte känna till reglerna. Det tidningen redovisar är de 43 partier som är registrerade hos Valmyndigheten. Vad man inte nämner är att man inte alls behöver registrera sitt parti för att delta i valet. Man kan välja att inte registrera partiet och ändå beställa valsedlar med partiets namn. Man behöver egentligen inte ens beställa valsedlar. Man kan be alla väljare att skriva partiets namn på en tom valsedel.

Nå, jag tänker beställa valsedlar snart. Det underlättar för väljarna. Sista beställningsdatum för att få valsedlarna senast 5 augusti är 15 april.

Reglerna finns här.

Inga kommentarer: