28 mars 2012

Parad vid hembygdsfest på 1930-talet

Parad i samband med den årliga hembygdsfesten. Troligen på 1930-talet. I bakgrunden syns husen vid torget. Tror inte något hus finns kvar idag, bortsett från Metodistkyrkan som skymtar längst bort till höger. Fotot återfanns på glasplåt i Stranda Hembygdsförenings arkiv.

Inga kommentarer: