30 maj 2012

Kommunen informerar inte om döda fiskar

Som vi har kunnat läsa i lokalpressen den senaste tiden har Mönsteråsviken med omnejd drabbats av fiskdöd. Fiskar av olika slag har dött. Undersökningar om vad det kan vara lär pågå. Jag har mött en hel del människor som är oroliga. Vad är det som händer? I det läget måste förstås kommunen gå ut på sin hemsida och informera om vad man vet och vilka åtgärder man har vidtagit för att ta reda på orsakerna. Information är det viktigaste när människor är oroliga. Men kommunen låter via media meddela att man inte har några planer på att informera via hemsidan. Varför? Är man rädd för att skrämma bort turister?

Inga kommentarer: