27 juni 2012

Mekaniska verkstaden på Kuggås begärd kulturminnesförklarad

Någon har begärt att få Mekaniska verkstaden på Kuggås kulturminnesförklarad. Det är ett utmärkt initiativ. Det är inte jag som ligger bakom, men jag har självklart gjort mitt bästa för att hjälpa Länsmuseet och Länsstyrelsen med faktaunderlag.

Detta torde vara sista halmstrået för att rädda byggnaden som kommunen vill riva. Byggnaden är en av få rester kvar från Kuggås industrimiljö. Kuggås var ju långt in i modern tid en blandning av industriområde, fina villor och egna hem (se vidare mina artiklar om verkstaden här på bloggen).
Precis som jag markerade i mitt nationaldagstal så handlar det djupast sett om något mer än bara ett hus, hur viktigt det än är i sig. Det går djupare än så. Det handlar om respekten för människor som levat. Om respekten för nuvarande och kommande generationer som har rätt till minnesmärken. Inte minst handlar det om principen att inte hur som helst få göra sig av med det som står i vägen för kortsiktiga mål. I många länder nöjde man sig inte bara med gamla hus som stod i vägen för den moderna utopin, utan även människor strök med. I Sverige nöjde vi oss med att riva unika kulturhistoriska miljöer, samt sterilisera dem som vi inte ansåg vara värdiga att föra släktet vidare. Illa nog.

1 kommentar:

Eje sa...

Oavsett hur det går med Kuggåsverkstaden så är en annan byggnad på väg att rivas. Det är godsmagasinet nere i parken vid hamnen som visar hur det var en gång tiden vid en järnvägsstation. Det märkliga är att slippa rivningskostnaden och kulturförfallet så kunde kommunen i stället lägga den planerade fritidsanläggningen vid Nynäs fritidsområde som håller på att utvecklas till ett fantastiskt område. Område för sport och idrott. Och magasinet vid hamnen får fortsätta för Linedans mm.och andra uppträdanden.