19 september 2012

3 onsdagsnyheter från Mönsterås

1. Gatuarbetare får sluta
Enligt säker källa har Mönsterås kommun gjort sig av med tre av sina gatu- och parkarbetare som till stor del finansierades av Arbetsförmedlingen. När nu tiden började löpa ut så erbjöd Arbetsförmedlingen kommunen ett fint avtal med förlängning för arbetarna, men kommunen sade sig inte ha råd. Så nu är de istället arbetslösa fullt ut. Förunderligt hur en rik kommun som Mönsterås nyttjar arbetskraft, men gör sig av med den så fort det kostar lite mer, även om Arbetsförmedlingens avtal brukar innebära minimala kostnader för arbetsgivaren. Här försvinner alltså tre kompetenta medarbetare och ett ihopsvetsat gäng splittras. En följdfråga är förstås hur det kommer att påverka arbetsbelastningen hos dem som är kvar, samt hur skötseln av de offentliga miljöerna nu kommer att nedprioriteras. Man kan också fundera på om kommunen tagit sitt ansvar för att minska arbetslösheten.

Jag har också fått veta att när kommunen ska besluta om hur planteringar ska se ut, så sitter det någon inne på ett kontor och fattar beslut om detta själv. Detta trots att två av parkarbetarna är utbildade trädgårdsmästare. Hur nyttjas egentligen kompetensen i kommunen?
2. Föräldramötenas tid
Hösten är föräldramötenas tid. Jag går sällan dit, då där sällan avhandlas något som på djupet påverkar skolans kvalitet. Ändå ska man väl förväntas ha lite dåligt samvete, men det har jag inte. Man kan ställa upp för sitt barn och skolan på tusen olika sätt och jag väljer andra vägar. Som väl är gäller skolplikten bara barnen och inte föräldrarna. Jag ansvarar för att mitt barn kommer till skolan och stöttar hemma på olika sätt, men väl på plats är det personalen som tar över ansvaret. Trenden med föräldrar i skolan är inget som tilltalar mig alls. Om föräldrar tar ansvar för hem- och fritid och skolan för skoltiden så får vi en bra arbetsdelning. Lösningen på skolans problem är ju inte fler föräldrar i skolan, utan att föräldrar ger barnen fostran och trygghet hemma och att skolan har resurser, kompetent personal och sund pedagogik.
3. Expert
Expert har gått i konkurs. Hur påverkar det gamla anrika El-Center i Mönsterås som ju har en Expert-skylt på väggen? Enlig Experts hemsida är Expert i Mönsterås en sk franchisebutik och omfattas inte av konkursen, även om man lär påverkas av den. Oklart hur.

Inga kommentarer: