17 september 2012

Hembygdsföreningen vill bevara Mekaniska verkstaden

Hembygdsföreningen vill bevara
Stranda Hembygdsförening har skickat en skrivelse till Mönsterås Kommun där man förordar att Mekaniska verkstaden på Kuggås inte ska rivas, utan bevaras i enlighet med Länsmuseets utredning och rekommendationer.
Från början valde hembygdsföreningen att inte ta offentlig ställning i frågan, men nu har man alltså satt ner foten.

Underliga turer
Kommunen hade på något sätt fått veta att hembygdsföreningen avsåg att ta ställning emot en rivning, varpå tekniska kontorets chef Thomas Nilsson och kommunalrådet Roland Åkesson kontaktade föreningen och ville ha ett möte med dess ordförande. Frågan som infinner sig är om detta är kutym inom kommunal verksamhet – att kommunalråd och teknisk chef skvallervägen får nys om att en förening tänker fatta ett beslut, varpå kommunen vill ha ett möte innan föreningens skrivelse har nått kommunen, mitt uppe i föreningens formuleringsprocess? Varför vill man ha ett sådant möte? Är det så viktigt för kommunledningen att hembygdsföreningen rättar in sig i ledet?
Frågan är nu om detta kan påverka beslutet att riva verkstaden. Tidigare har man kunnat köra över instanser som Länsmuseet och Länsstyrelsen. Men kan man köra över en lokalt förankrad förening med 1100 medlemmar?

Inga kommentarer: