14 januari 2013

Abstrakt text?

Börjar måndagen med att undra varför människor involverade i nya biblioteket kallar texten med Mönsterås stadsprivilegier som pryder nya bibliotekets entré för "abstrakt text". Stadsprivilegierna är väl ingen abstrakt text, utan ett innehållsrikt historiskt dokument med konkret innehåll. Även om 99% av befolkningen inte kan läsa gammal handstil, så bör inte beteckningen "abstrakt text" användas om ett historiskt dokument.

Jag påminner dessutom om att det var undertecknad som med hjälp av Roger Axelsson tog fram och visade stadsprivilegierna för allmänheten för första gången någonsin (se min bok eller på denna länk). Vi bjuder på det förarbetet, även om vi inte nämns i någon broschyr för nya biblioteket.

Inga kommentarer: