29 mars 2013

Är det kommunen eller ungdomarna som väljer fel?

Felval?
Kommunalrådet Roland Åkesson har löst problemet med ungdomsarbetslöshet. Han anser att ungdomarna väljer fel utbildningar. Istället för att välja trista industrilinjer, väljer de sådant de är intresserade av, men som inte leder till jobb. Ja, ungefär så kan man nog sammanfatta kommunalrådets analys i gårdagens Barometern/OT. Så nu vet alla i Mönsterås att kommunalrådet lägger över ansvaret på ungdomarna, inte på marknadsekonomins konjunkturer.

Industrisektorn minskar hela tiden
Bakgrunden till kommunalrådets något skeva analys torde stå att finna i att nästan ingen vill gå gymnasiets linjer med fokus på teknik och industri. Redan förra året skrev jag att det var en strategisk felsatsning från kommunen. Mönsterås bygger i mycket ännu på den industrialiseringsvåg vi hade här på 1950- och 1960-talet. Men industrisektorn har sedan 1960-talet minskat från 30% till 13% av arbetsmarknaden. Vi är sakta men säkert på väg att lämna det gamla industrisamhället. Mönsterås borde i det läget satsa på att hitta framtidens branscher för att gå i takt med tiden. Det kan förvisso innebära teknik, men teknik kopplat till helt andra sektorer än de som fanns i det traditionella industrisamhället – kommunikationer och miljö.
Mot den bakgrunden framstår kommunalrådets analys inte bara som ett sätt att bortförklara en felaktig skolsatsning, utan som ett beklagligt uttryck för bristande verklighetsanalys.

Vad sedan gäller ungdomarna, så kan man inte förvänta sig att de hela tiden skall anpassa sig till marknadsekonomins krassa konjunkturer. Om de saknar intresse för industri, så ska de givetvis inte gå en sådan linje bara för att de sedan får jobb. Det hör ungdomen till att följa sitt hjärta och vad är det som säger att de inte kan skapa nya marknader.

Men om nu kommunalrådet anser att ungdomarna gör fel val i livet, så kan man ju hoppas att de från hans synvinkel även väljer fel i nästa val. Då kanske vi kan få ett kommunalråd som respekterar ungdomarnas egna val och drömmar.

1 kommentar:

Anonym sa...

Roland till en ungdom; Det är ditt eget fel att du är arbetslös...
Tviivaale vilka "STOREBRORSFASONER"!!!
Jag ska verkligen välja "fel" till nästa val och det är inte långt dit!!!...jag väljer att det ska stå - INTE center på min valsedel../Ci@