7 augusti 2013

Stor boendesegregation i Mönsterås

Jag har undersökt boendesegregationen utifrån utländskt klingande efternamn i Mönsterås. Vad gäller den nu undersökta aspekten så uppvisar Mönsterås en stor segregation. Metoden kan säkert kritiseras, men ger ändå ett hum om mönstret. Orsakerna till segregation finns det en hel del forskning om och ofta hänger det ihop med socio-ekonomiska faktorer. Kanske ser det annorlunda ut om en eller två generationer. Frågan är bara om alla släpper in dem med invandrarbakgrund i sina kvarter. Mötte häromdagen en Mönsteråsare som sa: "Det är så lugnt och skönt här i trapphuset. Vi har inte en enda invandrare och vill inte ha det heller". Skrämmande!

Andel utländskt klingande efternamn födda 1997 eller tidigare i olika områden i Mönsterås
Jacobs Gränd: 36,2% (om vi räknar bort äldreboendet och bara tar med födda efter 1940 50%)
Älgerum: 20,8%
Ljungnäs hyreshus: 19,2%
Pionjärområdet: 15,8%
Nya Mölstad: 15,7%
Storgatan: 14,5%
Spridda centrumgator: 13,9%
Ljungnäs villor norr om Drakenäsvägen: 10,7%
Sjögatan/Sjötorgsvägen: 8,2%
Hamnområdet: 7,3%
Torget: 6,4%
Gamla Mölstad: 5,6%
Oknö: 4,8% varav de flesta ej flyktinginvandrare utan tyska, danska eller engelska namn.
Ljungnäs villor söder om Drakenäsvägen inklusive Nynäsvägen: 3,7%
Kuggås 3,3%

Som synes är segregationen omfattande. Jacobs Gränd har bortåt 50% med utländskt klingande efternamn. Andra hyreshusområden ligger på ungefär 15-20%. Vissa villakvarter ligger på mellan 10-15%, medan andra områden, såsom Kuggås och Oknö nästan helt saknar människor med nära invandrarbakgrund.

Inga kommentarer: