10 oktober 2013

Ännu mer om läxor

Läxdebatten har tagit fart i Sverige. Det är utmärkt. Skolor ger läxor bara för att det så ska vara. Bara för att det känns moraliskt rejält på något diffust sätt. Men som jag redan tidigare har skrivit så finns det inget vetenskapligt stöd för att läxor gynnar studieresultat och elevers framsteg. Tvärtom. I en stor undersökning om vilka faktorer som bidrar till elevers resultat hamnade läxor på 94:e plats. Och när det gäller låg- och mellanstadiet så visar sig läxor vara kontraproduktivt. En internationell undersökning, TIMMS, visar på negativ korrelation mellan läxmängd och skolresultat. Som jag också skrev så lär läxor barnen att inte skilja på arbetstid och fritid. Lennart Fernström har liknande tankar i en artikel på SvtDebatt.

Inga kommentarer: