23 april 2009

Mönsteråsgymnasiet och vidskepelsen


Här syns det underliga "monumentet" som visar stjärntecken, idag symboler för vidskepelse. Klicka för större bild.

Mönsteråsgymnasiet skall som alla skolor bygga på vetenskaplig grund. Vetenskapen är förvisso ganska flyktig och nya rön flyttar hela tiden på kunskapsfronten. Men ändå – i demokratisk ordning har vi i Sverige beslutat att vetenskapen och dess metoder utgör normen för vad eleverna skall lära sig.

Mot denna bakgrund framstår det som olyckligt att symbolen för Mönsteråsgymnasiet, väl synlig för alla, är ett "monument" markerad med horoskopets tolv stjärntecken. Stjärntecken och horoskop för knappast tankarna till vetenskap och lärdom, utan snarare till vidskepelse. Låt vara att man för ett antal tusen år sedan betraktade stjärntydning som en vetenskap. Men det vore väl långsökt att tro att Mönsteråsgymnasiet vill påminna om någon slags vetenskapens begynnelse. Jag vet inte hur man har tänkt – om man har tänkt.

Särskilt illa framstår det om man betänker att horoskop förknippas med osjälvständig ödestro där krafter långt bortom människans påverkan styr livet, medan skolan skall fostra eleverna till självständiga kritiska individer som har kontroll över sina egna liv.

Det hade varit betydligt bättre att ha ett monument som vittnar om lärdom, insikt och kunskap utifrån de vetenskapliga kriterier som dagens skola säger sig bygga på.

Inga kommentarer: