26 augusti 2009

Flummigt inför kyrkovalet i Mönsterås

Vissa mornar vill man bara slå igen tidningen igen och hoppas att det man läste bara var en ond mardröm. Idag var en sådan morgon.

Gemensam lista och personval
I dagens Barometern/OT kan man läsa en artikel inför kyrkovalet i Mönsterås den 20 september. Vi får där veta att man går till val under en gemensam lista. Det är alltså personval som gäller och inte partipolitik. Så långt är det utmärkt. Partipolitik hör inte hemma inom kyrkan och har skadat kyrkan enormt under 1900-talet. (Östrans artikel är kortare och hann inte göra mig lika upprörd)

Var står ni teologiskt?
Men – Svenska kyrkan har en väldigt stor teologisk bredd och hur ska jag som väljare få kunskap om var kandidaterna hör hemma teologiskt. Det är helt avgörande för vem jag skall rösta på. En gemensam lista kan ju knappast betyda att man ser lika på allt, även om man får det intrycket i tidningen. Vilken teologi företräder exempelvis ”Lalle” i Svenska Kyrkan? Han är ju gammal Pingstvän och ingår i Pingstkyrkans ledarskap i Mönsterås. Pingstkyrkan står ju för en delvis helt annan teologi än vad den liberala Svenska Kyrkan gör i Mönsterås. Hur hanterar han det? Vad tycker Lalle om spädbarnsdop, när Pingstkyrkan endast står för troendedop och ibland har kritiserat egna medlemmar som har dristat sig till att döpa sina barn i SvK. Vad tycker Lalle om den liberala strömningen inom Svenska Kyrkan som jag anser att (den i och för sig trevliga) kyrkoherden i Mönsterås i mycket representerar? Jo, jag ska fråga Lalle personligen, men det är förstås frågor som många engagerade och teologiskt intresserade ställer sig?

Ytterligare några högst anmärkningsvärda rader i artikeln är svåra att inte kommentera:

Ska ateister vara medlemmar?
Både Lalle, Christina Lundqvist och Sivert Carlsson verkar tycka att kyrkan skall vara öppen ”även (för) ateister”. Menar de verkligen det, eller har journalisten missuppfattat något? Ateister skall förstås inte vara medlemmar i en kristen församling som per definition består av människor som tror på kristendomens huvudperson Jesus Kristus som sin Herre och frälsare.

Om en ateist är välkommen som medlem utan tro så har man ju helt urvattnat sitt medlemskap till något intet förpliktigande, mosigt och mesigt – en slags extreminkluderande populism. Om man däremot menar att ateister är välkomna till kyrkan, så håller jag förstås med. Alla är välkomna till Jesus. Men jag tror inte moderater är välkomna som medlemmar i Vänsterpartiet och tvärtom.

Varför nämner man inte kyrkans huvudperson Jesus och missionsbefallningen?
Vidare kan vi läsa att kandidaterna vill att kyrkan skall engagera sig för samhällets utsatta, kämpa emot orättvisor och för en bättre miljö. Jo, det är nog bra. Socialt arbete och diakoni har alltid varit kyrkans ena ben. Men nog är det lite underligt att kandidaterna inte med ett ord nämner kyrkans huvudperson som man tror är närvarande varje gudstjänst och i arbetet för sina medmänniskor – Jesus.

Vidare nämns inte med ett ord kyrkans viktigaste uppdrag enligt Jesus själv – nämligen att sprida evangeliet om människans frälsning tack vare Jesu försoningsverk på korset och hans uppståndelse. Är det så att kyrkan skäms för sitt viktigaste budskap eftersom det är ett budskap med sanningsanspråk? Skäms man eftersom frälsning blir meningslös om det inte finns någon synd, och synd vill ju kyrkan inte prata om längre. Folk kan ju bli stötta i kanten. Och om det inte finns någon synd, ja då blir ju Jesu lidande meningslös eftersom det inte finns något att rädda människorna ifrån.

Jag undrar också hur kyrkan rent pastoralt hanterar oss gammeltroende.

Ja, artikeln väckte fler frågor än den gav svar. Man får hoppas att kandidaterna presenterar sig bättre inför valet och ger tydliga svar på de frågor som kan finnas. Inför förra valet var det väldigt svårt att nå kandidaterna och framför allt att få riktiga svar. Hoppas det går bättre denna gång.

11 kommentarer:

Tomas Jonsson sa...

Du är ju en kyrkextremist Jonny! Förstår jag dig rätt att du menar att jag inte bör vara medlem i svenska kyrkan eftersom jag inte tror på Jesus som Guds son?

Kyrkans diakoni fyller en viktig samhällsfunktion idag. Men i takt med samhällets sekularisering minskar väl kyrkans övriga verksamhet i betydelse.

Jonny sa...

Tomas: Som Svenska Kyrkan fungerar idag är det upp till var och en att själv pröva sitt medlemskap. Svenska Kyrkan bekänner dock det du inte tror på - att Jesus är Guds son. Så det blir väl då en samvetsfråga för dig om du kan vara med i en förening som offentligt bekänner det du inte tror. Det kan jag inte ha synpunkter på. Jag har inte uppfattat dig som renodlad ateist.

Svenska Kyrkan har ju sin tradition av folkkyrka. Det vore mig främmande att tala om vad enskilda människor skall göra. Rent teologiskt så är det nog ändå så att den kristna församlingen definieras som "dem som på Kristus sätter sitt hopp såsom frälsare." Det är så att säga den klassiska linjen. Däremot är det förstås omöjligt att få inblick i varje människas inre. Men att vara medlem i en kristen församling utan att på något sätt relatera till kyrkans huvudperson ter sig för mig något underligt. Kanske borde jag istället fråga hur många ateister som vill vara med i en kyrka som bekänner motsatsen till det dom själva tror.

Tomas Jonsson sa...

Kyrkan är en kulturinstitution som besitter stora konstskatter både i form av lokaler, föremål och kyrkogårdar. Kyrkans diakoniarbete både nationellt och internationellt är viktigt. Prästerna har också sitt egna forum på söndagarna där de kan förmedla kärleksbudskapet för jämlikhet och rättvisa. Det vill jag bevara genom mitt medlemsskap.

Din jämförelse med en moderat som är med i vänsterpartiet haltar eftersom ett politiskt partis huvudsyfte är att arbeta för en politisk åsikt. Kyrkans huvuduppgift är så mycket mer än att förmedla tron på Jesus.

Nej, det går nog inte att kalla mig ateist. Jag tror på bibeln och jag tror på Jesus. Men vittnesmålen i bibeln bygger på slutsatser som människor drog utifrån den vetenskapliga kunskap som fanns för tvåtusen år sedan. Det man inte kunde förklara fick bli Guds verk personifierat i Jesus som sannolikt var en karismatisk person. Jag går gärna i kyrkan men jag tror alltså inte på Jesus som Guds son.

Jonny sa...

Då har ju du tänkt igenom ditt medlemskap, vilket långt ifrån alla har. Det tycker jag är hedervärt, även om vi förstås ser olika på en hel del. Men jag tycker förstås också att kyrkans diakoni och budskap om försoning och kärlek är väldigt viktigt.

Bert sa...

Vad menar Tomas med "Jag tror på bibeln och jag tror på Jesus" när han i samma inlägg skriver att "biblen bygger på slutsatser som människor drog utifrån den vetenskapliga kunskap som fanns för tvåtusen år sedan".
Tomas menar helt enkelt att dagens bibel och innehållet i den är gammal möglig skåpmat som borde slängts i soptunnan för länge sedan - egendomligt nog säger han sig tro på den lika fullt.

Nu är det ju så att de flesta som tillhör någon kristen sekt säger sig tro rak av vad som står i biblen - vad gör då Tomas i sitt inlägg, jo, han placerar dessa människor kunskapsmässigt på samma nivå som de människor som levde för tvåtusen år sedan.

Tomas har som svensk politiker insett att det kan vara av nytta att slirande säga sig tro på både det ena som det andra - det kan ju alltid bli några röster från syjuntekärringarna i Mönsterås och Figeholm likväl som från rabiata FI liknande dito.

Tomas påminner mig i sitt resonemang om en munter präst som tjänstegjorde här i Mönsterås under 1990-talet - den muntre prästen sade sig tro på både den bibliska skapelseberättelsen och den Darwinistiska evolutionsteorin.
Hur kan man då som präst i svenska kyrkan förkunna det ena samtidigt som man i andra samanhang säger sig tro även på det motsatta.

Jo, religion är i högsta grad politik!

Jonny sa...

Om Tomas lyckas vinna någon röst från syjuntan så har han fått övernaturliga krafter. Biskopsämbetet nästa.

Bert sa...

Tommas skulle passa alldeles utmärkt som biskop då biskoparna i Sverige genom alla tider utan dåligt samvete tjänat både gud, kung, mammon och allra främst sig själva.

Tomas Jonsson sa...

Det gläder mitt ego att min person engagerar er.

Ordverifieringen är för övrigt "prests", kan det vara ett tecken?

Jonny sa...

"Gud talar på mångahanda sätt", står det i skriften. Hoppas du förstod mitt inlägg som så att syjuntor i regel är ganska så högerhänta och därför svåra att övertyga om det lämpliga i att ta till vänster. Det var alltså inte någon bristande förmåga hos dig jag åsyftade.

Bert sa...

Hur skulle det vara om Tomas förklarade sin motsägelsefulla inställning till texterna i biblen istället för att sola sig i glansen av sitt ego.

Anonym sa...

Till Tomas Jonsson:

Kommunist som tror på bibeln och tror på Jesus men tror inte på Jesus som Guds son...
...ekvation som inte jag kan "räkna" ihop...
...kommunist som tror, är troende..FRÄLST!!!!...
...ekvation som inte jag kan "räkna" ihop...
...kommunist som tror på bibeln men inte på att Jesus var Guds son...
...är det bara vissa delar från bibeln som kommunisten Tomas Jonsson tror på???
Nå, jag har alltid varit dålig i matte...

..det var allt för den här gången...