12 september 2009

Trafikkaos vid nya systembolaget?


När det nya systembolaget byggs, så struntar man i rådande detaljplan med tre meter och bygger bort den nuvarande parkeringsplatsen (se markering med rödpenna). De boende i området är oroliga för att det skall bli trafikkaos.

Nytt systembolag
Som Mönsteråsbloggen tidigare har rapporterat ska det byggas ett nytt systembolag med självbetjäning vid Postens gamla lokaler bredvid Konsum.

Oroliga för trafiksituationen
I lokalpressen (se här) har vi kunnat läsa att de boende i närheten, särskilt på Garvaregatan, är oroliga för hur trafiksituationen kommer att bli. Det är ju stökigt nog som det är redan idag

Parkering försvinner när man struntar i detaljplanen
Till saken hör att det nya huset kommer att byggas ut tre meter på s.k. prickad mark, dvs mark som enligt detaljplanen är förbjuden att bygga på. Men som vanligt så anser byggnadsnämnden att det är en mariginell avvikelse. Men faktum är att tre meter i det trånga omådet påverkar parkeringsmöjligheterna radikalt.

På artikelns bilder har jag med rödpenna ritat in hur tre meter åt öster påverkar området. Konkret innebär det att alla parkeringarna som idag finns vid gamla posthuset försvinner. Förmodligen kan inte de som ligger närmast Konsum heller finnas kvar, eftersom det bli för små mariginaler när man ska backa ut.

Detta kommer förstås att skapa än värre trafikproblem i området och riskerna för dumma felparkeringar och störningar vid Garvaregatan ökar dramatiskt. De boende på Garvaregatan har helt rätt i sin kritik.


Det nya systembolaget kommer att nyttja tre meter av den tidigare förbjudna marken åt öster. Se markering med rödpenna.

Parkering finns redan, men många är lata
Nu borde det här inte behöva bli något problem om folk bara inte vore så lata. Det finns nämligen väldigt många parkeringsplatser vid Konsums baksida. Men då får man ju gud bevars gå några meter för att komma till nya systembolaget. Och det vill man inte. Redan idag är det ofta kaosjakt i området för att hitta närmaste parkeringsplats till Konsum.

Konsekvenser
För egen del är jag likgiltig inför det nya systembolaget. Mitt alkoholintresse begränsar sig till ett glas rött ibland, en pilsner en varm sommardag och julöl. Men nog borde man lösa parkeringsproblematiken innan man får bygga.

Det intressanta är ju annars att dagens affärscentrum vid Algots och Torggatan förskjuts bort emot Konsumområdet. Kanske kan det nu bli lite lugnare för dom som har fått stå ut med kaoset vid Torggatan, torget och Pionjärgatan.

2 kommentarer:

Bert sa...

Hörde någon som sa att tomten där bilskolan är belägen skulle köpas in och göras om till parkeringsplats. Om så är, skulle i så fall problemet med det enorma gångavståndet av max 100 m till/från Konsum Extra parkeringen vara löst.

Jonny sa...

Ja, det vore ju en bra lösning så vitt jag kan avgöra. Tack för informationen.