16 mars 2010

Om arkiv och källor – ett förtydligande

Det verkar som om jag har ilskna dagen idag, så jag fortsätter att skjuta skarpt. Missa inte inlägget före detta - "Från skvallerkärringars blickar bakom gardiner till snokande arbetsgivare på Internet".

Bloggen är en frizon
Det har hänt att läsare har klagat på att jag inte alltid anger fotograf, källor och arkiv när jag skriver lokalhistoriska artiklar eller visar vykort på bloggen. Kritiken saknar inte fog för sig, även om jag har skrivit en samlande artikel i ämnet. Bloggen är i mycket min frizon från de akademiska kraven på att ange allt. Artiklar och glimtar från det förflutna har mer karaktär av essäer än akademisk forskning. Tanken är att skriva snabbt med bibehållen hög kvalitét.

Ett val med konsekvenser
Jag har medvetet tagit mig denna frihet, känt en glädje i skrivandet och varit oerhört produktiv. Jag har under drygt ett år levererat fler lokalhistoriska artiklar än vad som sammanlagt har skrivits om Mönsterås historia tidigare, för att nu skryta lite. Svagheten med att inte alltid ange källor och arkiv är förstås att mina uppgifter blir svåra att kontrollera för andra forskare. Och så finns det alltid finkänsliga arkivbildare som vill bli nämnda och tycker att man kanske brister i generositet och tacksamhet. Däremot brukar jag alltid ange tidigare forskning i ett ämne genom att hänvisa till litteratur.

Ingen kan äga det förflutna
Min grundläggande ideologiska ståndpunkt som säkert har bidragit till slarvet är att alla historiska arkiv tillhör alla medborgare och att de skall användas. Ingen kan äga det förflutna eller de spår av det förflutna som är av allmänt intresse. Ingen blir glad av att hyllmetrar av handlingar bara står och samlar damm. Offentliga arkiv och hembygdsarkiv är en angelägenhet för alla, inte bara en liten klick. De bör inte kommersialiseras. I denna fråga är jag faktiskt en liten piratpartist.

Dessa arkiv och källor nyttjas mest
Så för att förtydliga. De huvudsakliga arkiv och källor som jag har använt mig av genom åren är:

Min vykortssamling eller andra vykortsbilder jag fått digitalt.

Annat smått och gott från mina egna samlingar.

Mönsterås Kommunalarkiv (framför allt sådant som rör vissa av husen i Mönsterås, kommunala protokoll etc. Många känner inte till detta arkiv, men det är öppet för alla och väl värt ett besök).

Stranda Hembygdsförenings arkiv (särskilt gamla tidningsartiklar och foton. Eftersom jag har god inblick i det arkivet så använder jag det ganska ofta).

Lantmäterimyndighetens arkiv (särskilt kartor och lantmäterihandlingar)

Foton odyl jag har fått mig tillskickat av privatpersoner.

Från arkiv till artikel
Hur går då vägen från arkiv till färdig artikel. I de flesta arkiv finns kopieringsmaskiner. Och ganska ofta kan man kopiera det källmaterial man vill använda sig utav. Man kan också scanna dokument och bilder och digitalt överföra till sin egen dator (Dropbox är där ett mkt bra alternativ som jag använder). Ofta finns det i botten en fråga, ett historiskt problem som jag försöker lösa.

Privat intresse och arbete
Kan jag då skilja på mitt privata lokalhistoriska intresse och mitt arbete på Stranda Hembygdsförening? Är det inte som att sätta en alkis till att jobba på Systembolaget? Så här är det. Man får skilja på det på så sätt att när jag är på Stranda hembygdsförening så arbetar jag för en uppdragsgivare och arbetar enligt uppdrag. Däremot kan man säga att de befruktar varandra. Mitt arbete för Stranda gynnas av mitt intresse. Och mitt intresse gynnas av mitt arbete. Självklart blir jag inspirerad av arbetsmiljön och det är också rätt och riktigt. Men den inspirationen förvaltas sedan hemma. Mina artiklar genererar i bästa fall ett intresse för lokalhistoria, vilket i sin tur gynnar hembygdsföreningen.

4 kommentarer:

Bengt Turfors sa...

Jag tycker det vore trevligt om Du i din blogg skrev att de vykort och andra bilder som Du hittar i vårt arkiv-kommer därifrån. Jag tycker att det skulle vara en PR för vårt arkiv och vår verksamhet.

Jonny sa...

Jo, då Bengt. Jag gör allt för Stranda och har ju sedan lång tid länkat till er.

Anonym sa...

Jonny har nog betytt mer för hembygdshistorien än vad han själv tror. Fortsätt arbetet!

Tomas

Jonny sa...

Tack! Det har ju blivit några artiklar och så har jag ju bevakat föreningens engagemang och så är jag ju en av få hemsidor som länkar till föreningens hemsida. När det gäller vykort så är de flesta mina egna.