17 mars 2013

Skolan betygsätter personlighetsdrag

Prat i grupp
Döm om min förvåning när jag fick veta att förmågan att prata i grupp ingår som ett delprov i nationella prov i svenska för årskurs 3. Man betygsätter alltså en färdighet som mer är kopplat till personligheten än inlärda kunskaper. Den som är blyg eller introvert som personlighet har förstås ett sämre utgångsläge.

Ordkunskap, stavning och förmågan att skriva kan säkert i någon mån kopplas till medfödd talang det också, men inte alls i samma grad. Där har eleven betydligt större möjligheter att lära sig än när det gäller att tala i grupp som så påtagligt är kopplat till personlighetstyp.
Varför inte betygsätta förmågan att vara tyst i grupp
Samhället och skolan sänder nu ut signalen att det är viktigt att vara socialt utåtriktad och att med svada kunna ta för sig, vilket också betyder att man sänder ut signalen att det är sämre att vara blyg och introvert. Det finns nog med pratmakare i den här världen. Egentligen borde man ha ett delprov som går ut på att vara tyst i grupp, eller i alla fall visa social hyfs i grupp. Alla vet hur stökiga elever som håller låda kan förstöra arbetsron i en klass.

Bättre bygga självkänsla
Förvisso är det bra att barn har utmaningar. Men det måste ske med respekt för personligheten. När dom är små är det olämpligt, ja psykologisk dårskap, att utmana barn att gå emot sin natur, då det kan upplevas som att de inte duger som de är. De första åren i skolan är det bättre att bygga självkänsla, än att bekämpa specifika personlighetsdrag som blyghet.
Jag är ett typexempel på en superblyg som idag 30 år efter avslutad skolgång varken räds föredrag eller tal i grupp. Men jag ställdes inför de utmaningarna som vuxen när jag frivilligt och mer mogen själv ville ta nya steg.

"han är ju så tyst"
Bakgrunden till min bestämda ståndpunkt i denna fråga är 9 års grundskola där jag hela tiden fick höra "men han är ju så tyst". När så min dotter började skolan noterade jag att det blivit än värre där "social kompetens idealet" var normen, dvs de delar av sk social kompetens som handlade om att prata och vara smidig. Man gick till och med så långt att man satte henne hos talfröken för att sudda ut hennes dialektala nyanser från torndalsfinskan. Samtidigt som man alltså nedvärderar blyghet och bekämpar dialekter (och kallar dem uttalsfel), så har man totalt misslyckats med de viktiga delarna av social kompetens - mobbning och våld. På 3 år i skolan har hon fått fler slag, knuffar och glåpord än jag fick under hela min skoltid (ofta från elever som är duktiga på att prata och ta för sig), och då var jag ändå ganska utsatt under högstadiet.
Bättre lära barnen respekt
När skolan har prat i grupp som ett delprov i de nationella proven så visar det att det är de extroverta och utåtriktade som sätter normerna. Man visar också att det är viktigt att lära sig att ta för sig i samhället. Att det gäller att vara stark. Jag gillar helt enkelt inte den utvecklingen. Samhället behöver mer av eftertanke och riktig social kompetens där barnen istället för att uppmuntras pladdra i grupp får lära sig social hyfs, att visa respekt och inte bruka våld mot sina skolkamrater.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Usch, så upprörd jag blir av att läsa att de betygsätter personligheter på det sättet :(. Har själv alltid varit både blyg och introvert och har aldrig gynnats av att känna känslan att jag måste bli mer pratsam, det har mest bara hämmat mig. Därför driver jag idag hemsidan Blygamyran som fokuserar på de positiva med att vara den blyga och introverta, för att jag vet att det är allt för många som är av den försiktiga typen som aldrig får höra att det finns fördelar. Jag tycker det är dags att blyga och introverta får räta på sina ryggar :). Tack för ett bra blogginlägg! Jag har tipsat om det på min blogg så att fler hittar till det. Allt gott, Helena (www.blygamyran.se / www.blygamyran.wordpress.com)

Jonny sa...

Tack för din kommentar! Tack även för länkar till mycket bra sidor! Fortsätt ditt goda arbete.