24 april 2013

Margareta dödade sitt utomäktenskapliga barn och dömdes till döden

Dömd till döden
År 1661 dömdes Margareta Persdotter från Njutemåla i Ålems socken till att brännas då hon mördat och lönnlagt sitt nyfödda barn som hon fått efter att under 1 och 3/4 år haft ett ”slemt umgänge” med en gift man, bonden Jöns Clemetsson i samma by.
Häradsrätten bad dock ödmjukt att Kunglig Maj:t inte skulle låta bränna henne, utan att hon skulle benådas till halshuggning och begravas i jorden.
Grävde ner barnet i fähuset
Redan i början av det hemliga förhållandet hade hon blivit gravid, men i den 12:e veckan hade hon förlorat barnet under hårt arbete. Ett halvt år senare blev hon gravid igen och försökte uppenbarligen hålla det hemligt. Men ryktet gick och fadern såg sig tvungen att driva henne ifrån sig. När det var dags att föda hade hon i skymningen gått in i fähuset där hon födde barnet för att sedan gräva ner det under ett bås.
När länsmannen sex dagar senare undersökte fähuset fann han ett "fullbordat pigobarn" nedgrävt i fähusbåset.
Mannen fick böter
Den gifte mannen, horkarlen Jöns Clemetsson, hade inte varit delaktig i mordet, utan dömdes till böter 80 daler silvermynt, vilket var en enormt stor summa vid denna tid - 13 670 kr i köpkraft omvandlat till dagens värde, vilket han förmodligen hade fått jobba ett par år för att tjäna ihop.

Om Margareta inte hade dödat barnet hade hon klarat livet och fått 40 daler silvermynt i böter. Anledningen till att hon bara skulle ha fått böta halva beloppet av mannens var att hon räknades som ogift. Hennes man hade rymt ifrån henne för 10 år sedan och sades nu vara död.
Utsatt
Inga omständigheter kan förstås ursäkta att hon dödade barnet. Däremot var hon i en utsatt social situation som delvis kan förklara desperationen. Hennes egen man hade rymt ifrån henne för tio år sedan och att sedan hamna i en sits där man blir med barn med en gift man var nog inte det lättaste.

Jöns Clemetsson står kvar som bonde med hustru i Njutemåla in på 1670-talet.

Nedan texten från häradsrätten 1661.


 

Inga kommentarer: