24 augusti 2013

Valet 2014 - nu har jag bestämt mig

I denna artikel definierar jag de allvarligaste problemen och utmaningarna som Mönsterås står inför. Därefter meddelar jag vilket parti jag stöttar i valet 2014.

Ett år till valet och kommande generationer
Om ett år är det val. Förra gången ställde jag upp med ett eget parti och fick drygt 60 röster, ungefär hälften av vad som krävdes för att ta sig in i fullmäktige. Ändå var det inget misslyckande. Jag lyfte en hel del frågor av vikt och pressade de andra partierna att formulera sig tydligare. Nu har jag bestämt mig hur det blir i valet 2014. Visserligen har jag fortsatt lyfta frågor här på bloggen, men jag har inte skrivit några medborgarförslag. Därmed tycker jag att det blir svårt att begära förtroende för ett eget parti 2014. Jag är inte ute efter egen makt.
Däremot var det ganska nära att jag hade varit med och startat ett nytt parti tillsammans med andra. Men vi var några som kände att den där energin och tiden som krävs saknades. Och jag vill inte vara med i något halvhjärtat. Jag måste prioritera min hälsa, min familj, mina krassliga föräldrar och mina bokprojekt.

Och ytterst sett handlar det inte om att vinna ett val. En politiker tänker på nästa val - en statsman på kommande generationer, som det så klokt heter. Det handlar om att Mönsterås ska vara en bra kommun för både nuvarande och kommande generationer. Det kräver en helt annan demokratisk öppenhet än idag. Rädslans kultur måste drivas ut från förvaltningarna. Det behöver blåsa nya vindar av friskt mod och kreativitet. Jag ska i korthet definiera de allvarligaste problemen och utmaningarna som Mönsterås står inför, och sedan meddela vilket parti jag som fristående skribent tänker stötta i nästa val.
1. Tystnadens kultur
Låt oss börja med en grundläggande mentalitetsfråga som påverkar alla kommunala verksamhetsområden. När Centerpartiet kom till makten 1985 så bidrog man till att förnya den politiska kulturen i Mönsterås efter årtionden av Socialdemokratisk maktfullkomlighet. Men någonstans på vägen har det gått snett. Kanske var det en alltför idog strävan att förmedla den perfekta bilden av kommunen som ledde till att Mönsterås idag präglas av tystnadens kultur och mörkläggning, istället för en öppen politisk kultur där olika åsikter och perspektiv skapar en näringsrik jordmån för utveckling. Både de politiska rummen och många av förvaltningarna är impregnerade av tystnad och rädsla för straff. En av de viktigaste frågorna inför valet är därför att skapa en frihetens och öppenhetens kultur där det känns naturligt att diskutera, debattera, komma med förslag och säga ifrån, utan rädsla för repressalier.


Jag skulle kunna ge flera exempel på hur kommunalanställda i Mönsterås straffats för att de har varit självständiga eller vågat ha egna uppfattningar – telefonen slutar ringa om man är timvikarie, man får sluta pga brist på arbetsuppgifter, blir omplacerad etc. Skulle kunna ge flera exempel på hur chefer stöter ut och rent av mobbar sina anställda, men jag vill skydda de anställda. Flera exempel på hur människor slutar och söker sig till andra arbetsgivare. När jag tidigare i år avslöjade att kommunen ofta inte diarieför känsliga mejl (vilket gör att journalister inte kan göra sitt jobb) så var det ett allvarligt symptom på just det jag beskrivit ovan. Centerpartiet och kommunalrådet har nu styrt i 28 år. Och demokrati handlar inte bara om att bli vald i demokratiska val. Det finns så många andra demokratiska aspekter som tar skada vid långt maktinnehav. Därför har man också infört en maxgräns i många länder för hur länge man får sitta vid makten som exempelvis president. Nu är det dags för Centerpartiet i Mönsterås att gå i opposition.
2. Omvandlingen av Oknö
Tidigare fanns det en bra balans mellan fritidsboende och permanentboende på Oknö. Centerpartiet har emellertid gått i spetsen för utförsäljningen och omvandlingen av Oknö. Det handlar om badplatser som inte sköts ordentligt, men också om en allmän privatisering av ön. Öns unika karaktär och turistpotential är allvarligt hotad. I grund och botten handlar det om ett strategiskt misstag som kommunledningen måste ta politiskt ansvar för. Istället för att omvandla det gamla oknökonceptet till något som fungerar i modern tid, så har man satsat på att göra om området till ett ordinärt villaområde. Det är obegripligt att kommunens invånare inte har låtit Centerpartiet få betala ett högt politiskt pris för detta. Men nu är det dags att ta politiskt ansvar för misslyckandet.

3. Fliseryd och Mönsteråsfokuseringen
Trots att Centerpartiet står för decentralisering och säger att hela landet skall leva, så har man under sina 25 år vid makten satsat det mesta krutet på Mönsterås tätort. Centerpartiet är ju inte särskilt starka i just Mönsterås tätort och är det måhända därför man spiller allt valfläsk i tätorten nu. Man har likväl totalt misslyckats med att integrera Fliseryd och ta itu med det gamla utanförskap som man har känt ända sedan kommunsammanslagningen 1974,
läs här. Fliseryd är den enda kommundelen som uppvisar en långsiktig befolkningsminskning (se här). Vissa byar av Fliseryd vill till och med bryta sig ur Mönsterås kommun och istället tillhöra Oskarshamn. Att få hela kommunen att leva är en viktig utmaning. Och nu är det dags att ta politiskt ansvar för misslyckandet.

4. Ingen kultur för nyföretagande
Mönsterås lever i mycket ännu på alla de industrier vi fick hit på 1950- och 1960-talen. Men det går ju inte i all oändlighet, även om kommunen verkar tro det när gymnasiet satsar på industriteknik. Vad kommunen behöver är nya företag i innovativa branscher. Att de befintliga företagarna är nöjda med kommunen vet vi redan, och det är ju bra. Vad inte så många vet är att Mönsterås är bland de sämsta kommunerna i landet när det kommer till nyföretagande som genererar nya jobb och skatteintäkter. Mönsterås har en låg andel nystartade företag per 1000 invånare – 5,4 mot riksgenomsnittets 9,3. Högsby är bättre än Mönsterås med 6,2. Siffrorna avser 2008.
Här har man haft 25 år på sig att göra stödinsatser som kan initiera en innovativ företagarkultur. Kanske har man försökt, men än har det inte gett tillräckligt resultat. Då måste man ta politiskt ansvar för misslyckandet och låta andra få chansen.

5. Försummad skola
En kommun bygger framför allt sin framtid genom att satsa på bra skolor. En bra skola får barnen att må bra. Positiva erfarenheter från skolan ökar chanserna att barnen bor kvar när de blir vuxna. Ryktet om en bra skola lockar hit barnfamiljer. Därför är de senaste årens turbulens kring Mönsteråsskolorna så tragiska. Mönsterås Kommun har trots en välskött ekonomi med stora överskott inte lyckats förmedla de resurser eller den specialkompetens som behövs i skolans värld. Det är en snålhet som blir dyr på lång sikt. Dags att ta politiskt ansvar för misslyckandet.

6. Kultur och turism
Mönsterås har ett rikt föreningsliv. Ändå har kommunen så svårt att greppa frågor som har med kultur och turism att göra. Det tog exempelvis 25 år innan C gick med på ett nytt bibliotek. Bättre sent än aldrig, men det säger ändå något. Rivningen av ett par historiskt värdefulla miljöer vittnar också om en oförmåga att ta tillvara det gamla för att skapa attraktionskraft. Det finns i grunden en oförmåga att se kulturen som en kommunal tillgång för välbefinnande, demokrati och kommunal attraktionskraft (om vi bortser från ett fint dokument och Bluesfestivalen). Och som antyddes redan i punkten om Oknö så har turismen försummats under flera årtionden. Man kan inte bara förlita sig på privata initiativ, utan här krävs en offensiv kommunal satsning, som om inte annat kan locka hit privata aktörer. Utarbeta en seriös strategi. Satsa på marknadsföring och badstränder. Se till att Ölandsfärjan börjar gå igen. Ordna skärgårdsutflykter. Här finns också alla möjligheter att lyfta fram fiske och naturupplevelser, historiska platser och vandringar. Dags för Centerpartiet att ta politiskt ansvar för misslyckandet.


7. Miljö och klimat
Kommunen har uppenbarligen vissa ambitioner här, men det behövs mycket mer i en offensiv klimatsatsning anpassad för lokalsamhället. Man måste också göra riktiga analyser när man exempelvis bebygger områden som hamnen. Har man överhuvudtaget räknat på framtida höjningar av vattennivåerna? Nej, var svaret jag fick när jag en gång frågade. Dags att betala det politiska priset för halvhjärtat miljöarbete.
Ge nu andra chansen
Enligt min uppfattning så skulle Mönsterås må väl av att andra partier får chansen att styra kommunen. Centerpartiet är en trött seg koloss som regerar på rutin och stelnade maktstrukturer. En ny ledning kan i bästa fall lösa upp gamla strukturer och ge bättre fart framåt.

Problemet för det största oppositionspartiet Socialdemokraterna är att de är medskyldiga till det mesta som Centerpartiet har genomfört. Varje år kan man läsa att partierna var eniga i budgeten. S får därmed svårt att kritisera C. Man får också svårt att visa en alternativ vision för Mönsterås. De har valt att samarbeta med C för att i bästa fall få igenom något. Det finns mer progressiva socialdemokrater i Mönsterås, men de får inte särskilt mycket utrymme i partiet. Så partiets avsaknad av tydlig oppositionspolitik har skadat demokratin mycket. Skriver inte det för att vara taskig, utan för att om möjligt få partiet att vakna till liv inför valet.
Om något parti ska få mitt stöd lokalt så blir det Miljöpartiet. Det är det enda parti som har fört en konsekvent oppositionspolitik under lång tid. Ett parti som tar långsiktigt ansvar och som har bra idéer både vad gäller miljö, turism, nyföretagande och i sociala frågor. Miljöpartiet på riksnivå stödjer jag inte. De har helt orealistiska förslag som drabbar landsbygden, men lokalt hoppas jag på ett starkt Miljöparti i fullmäktige. Däremot kommer jag inte att bli medlem i partiet eller jobba för partiet. Jag föredrar att stå fri och försöka skapa opinion.

2 kommentarer:

Eje sa...

Tack för en gedigen och bra analys av politiken i Mönsterås. Jag har som både som tjänsteman och politiker i stort samma uppfattning som du tar upp. Under 30 år har centerpariet bara sett till sina egna intressen som delvis kan bero det tidigare höga röstetalet. Vid valet1985 var vi vågmästare och som jag tidigare angett förde vi centerpartiet till makten men det är också något vi grymt ångrat bl.a. för behandlingen av våra motioner. Som jag tidigare har nämnt i denna spalt så skedde en telefonavlysning 1985 något som C inte trodde vi skulle komma på.
Kommunen är i stort behov av en ny ledning för även vi ser att det i många fall går bakåt framallt kunna att arbeta över parigränserna med bättre visioner.
Får även tacka för ditt stöd till miljöpartiet och vi känner att vi ligger rätt i många frågor som tex miljö, utbildning och hälsa som är mina.

J.R vision sa...

Hej Jonny!

Härligt med en objektiv och väl balanserad artikel.Sen att det är din syn på saken gör den inte mindre objektiv.