13 maj 2012

Söndagsledaren v19 - Kostnadseffektivitet

Denna vecka nöjer jag mig med tre korta noteringar som säger något om vår tid och vår bygd.

1. Mönsterås Bostäder har fått en ny VD – Per Holm. En VD måste kunna kommunicera med hyresgästerna. Men i första nyhetsbrevet säger han att det viktigaste bolaget har att göra är att bli kostnadseffektiva. Inget bra ordval. Hur går tankarna när man hör ordet kostnadseffektiv? Ja, i bästa fall tänker man på att bostadsbolaget ska sluta slarva med hyresgästernas pengar och bli bättre på att hushålla med ekonomin. Men de flesta tänker nog i andra banor – att bli kostnadseffektiv innebär för de flesta besparingar som drabbar hyresgäster, nedlagda lekplatser, sämre service, fler kostnader som istället för att bäras solidariskt, läggs över på den enskilde hyresgästen etc. Om det viktigaste en ny VD har att förmedla till hyresgästerna är ordet kostnadseffektiv, så kan det bli problematiskt.
Och i lördagens Barometern/OT klagar hyresgästerna utanför tätorten att de nu bara ska få 7 kanaler istället för nuvarande 17, men utan att avgiften minskar. Sämre service – samma kostnad. Är detta första exemplet på den kostnadseffektivitet VD:n skrev om i månadsbrevet?

Apropå att kunna kommunicera så säger då VD:n följande, enligt Bar/OT: I stället kommer hyresgästerna att få bättre service vad gäller datatrafiken eftersom man får bättre möjligheter där vad gäller bredbandet och tv, data och ip-telefoni. Någon som begrep det där? Ska hyresgästerna istället få gratis bredband och ip-telefoni som kompensation för de 10 förlorade TV-kanalerna? Nä, knappast. Det fick vi ju inte i tätorten. Vad det förmodligen handlar om är att man har infört samma system som i tätorten. Vi förlorade också ett antal kanaler som vi betalade för via hyran, utan att avgiften minskade. Istället fick vi digital-TV där man själv väljer kanalpaket som man själv betalar för.

Min tolkning är alltså att han menar att Telia kommer att tillhandahålla den teknik som krävs för att få bredband, IP-telefoni och digital-TV-kanalpaket, men att det sedan kostar extra. Hyresgästerna får alltså betala för en teknik som de kanske inte ens kommer att använda. Är det så det menas? Bostadsbolaget lägger i så fall över en teknikinvestering på hyresgästerna. Precis som man gjorde i Mönsterås tätort.

2. Kommunen vill riva det gamla godsmagasinet i hamnen och uppföra en multihall av något slag. Multihallen är ju bra, men den behöver förstås inte uppföras på godsmagasinets bekostnad. Det är inte ok att förstöra kulturvärden för att bygga nytt. Sorry! Inte ens om det är kostnadseffektivt. Mönsterås säger en sak i sina fina kulturplaner, men agerar i verkligheten tvärtemot. Jag fortsätter därför att påminna kommunen om sina egna ord i den kommande kulturplanen:
Under rubriken ”Kulturarv” står det: Mönsterås kommun skall verka för bevarande och lämplig användning av byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde.

3. Statskyrkosystemet verkar leva kvar i Sverige, trots att Svenska Kyrkan numera är en fri kyrka. Och en kyrka brukar ju per definition bestå av troende och kanske sökare. Men i Sverige härskar den gamla förlegade folkkyrkoidén. Folk fortsätter betala sin kyrkoskatt vare sig de tror på Jesus eller inte och vare sig de engagerar sig i församlingslivet eller inte. Och så ställer de krav på att få nyttja kyrkan vid vigslar, dop, begravningar och skolavslutningar. Men att ta ansvar för kyrkans vardagsliv vill man inte. De syns ytterst sällan på söndagens gudstjänster. Och när så kyrkan inte lyder minsta lilla vink från hedningarna, så lämnar de kyrkan i protest. Utmärkt! Hedningar ska inte bestämma i de troendes boningar, även om de är varmt välkomna att ta del av kyrkans budskap och diakonala omsorg. Men än så länge är Kyrkan en serviceinstitution. Kostnadseffektivt.

1 kommentar:

kyrksyster sa...

Tja...

Kyrkan är ju läbbigt beroende av medlemmarnas pengar för att kunna underhålla kyrkor klassade som kulturminnen. Allt större del av budgeten går ju dit numera. Den rent kyrkliga verksamheten måste ständigt bantas till förmån för det kyrkan enligt lag är tvungen att bekosta.